ผลงานประจำปีการศึกษา 2559


โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ Private วันที่ 14 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2559
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
โปรเเกรมสนทนาภาษาอังกฤษ - Private
วันที่ 14 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2559