ผลงานประจำปีการศึกษา 2558


โครงการอบรมภาษาต่างประเทศฯ (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 6,20,27 กันยายน, 4 ตุลาคม 2558
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
โปรเเกรมสนทนาภาษาอังกฤษ - Conversation
วันที่ 6,20,27 กันยายน / 4 ตุลาคม 2558

โครงการบริการวิชาการ บำเพ็ญประโยชน์ เเละทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ณ ชุมชนวัดบางขันเเตก วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการบริการวิชาการบำเพ็ญประโยชน์ฯ
 ครั้งที่ 4 ณ ชุมชนวัดบางขันเเตก
วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการสัมมนา "เปิดโลก..สู่การเป็นผู้ประกอบการ" วันที่ 29 เมษายน 2559
โครงการสัมมนาวิชาการ
 "เปิดโลกสู่ผู้ประกอบการ"
วันที่ 29 เมษายน 2559

โครงการสัมมนา "ทางรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจ สู่โอกาสทางการค้าฯ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs" วันที่ 6,20,27 กันยายน, 4 ตุลาคม 2558
โครงการสัมมนา "ทางรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจ
สู่โอกาสทางการค้า สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ เขตหนองเเขม กรุงเทพฯ วันที่ 19 มีนาคม 2559
โครงการบริการวิชาการเเก่ชุมชนฯ
ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ หนองเเขม กรุงเทพฯ
วันที่ 19 มีนาคม 2559

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ Private วันที่ 14 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2559
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
โปรเเกรมสนทนาภาษาอังกฤษ - Private
วันที่ 14 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2559

โครงการอบรมวิชาชีพการบัญชี หัวข้อ : หลักการเเละมาตรฐานการเงินของ SMEs วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2558
โครงการอบรมวิชาชีพบัญชี CPD 
หัวข้อ : 
หลักการ
มาตรฐาน
การเงิน / งบฯการเงินSMEs
วันที่ 19 - 20 ธ.ค. 58 เเละ 16 ก.ค. 59

โครงการเปิดประตูก้าวสู่ AEC ด้วยภาษาพม่า Burmese Course I วันที่ 3,9,10,23 เมษายน 2559
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
(เปิดประตูก้าวสู่ AEC ด้วยภาษาพม่า)
วันที่ 3,9,10,23 เมษายน 2559